tiistaina, maaliskuuta 18

TVTaivas – Yhteistyöllä ylöspäin Pohjois-Kymenlaaksossa!

Kouvolan koulutoimi haki rahoitusta Opetushallituksen Uudet oppimisympäristöt -hankkeen tiimoilta ja sai myöntävän päätöksen: TVTaivas - yhteistyöllä ylöspäin Pohjois-Kymenlaaksossa! aloittaa toimintansa maalis-huhtikuun taitteessa ja jatkuu aina vuoden 2009 loppuun saakka. Koulutoimen tärkeimpiä kumppaneita ovat Valkealan kunta toimijanaan Valkealan lukio sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun oppimisteknologiakeskus Kymiedu sekä viestinnän koulutusohjelma AV-opettajineen ja opiskelijoineen.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi alueellinen pedagoginen verkostomalli, joka sisältää kaksi osaa: Ope-TV:n ja Mediapajan. Ope-TV palvelee opettajia paikallisena pedagogisena täydennyskoulutuskanavana ja Mediapaja opiskelijoita vertaistukimahdollisuuden tarjoavana itsetuotetun median julkaisupaikkana. Sama verkkoportaali tulee palvelemaan siis sekä opettajia että opiskelijoita, ja Mediapajassa tuotettua materiaalia voidaan julkaista myös Ope-TV:n opiskelijaosiossa.

Mediapaja takoo ideoita
Hankkeen teknisessä toteutuksessa oppimisteknologiakeskus Kymiedun rooli on merkittävä, kun taas pedagoginen osaaminen tulee oppilaitoksista. Yhteistyötä tehdään opiskelijoiden mediatuotantotaitojen kartuttamisessa ja siihen liittyvässä tutoroinnissa KyAMK:n viestinnän opettajien ja AV-opiskelijoiden kanssa. Valkealan lukion vetämät medialukudiplomin suorittamiseen tähtäävät opinnot sekä mediakurssit ovat olleet käynnissä jo useamman vuoden, joten Valkelan lukio on merkittävässä roolissa mediakasvatuksellisen puolen tuomisessa mukaan hankkeeseen. Lisäksi Kouvolan maakuntakirjasto on parhaillaan hakemassa ESR-hankerahaa suurempaan valtakunnalliseen Oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -hankkeeseen, joka toteutuessaan tulisi toimimaan yhteistyössä TVTaivas-hankkeen kanssa. Kirjasto on luvannut mm. alakerran näyttelytilan ihan fyysiseksikin Mediapaja-tilaksi hankeyhteistyöhön! Ennen kuin tämä mahdollisesti toteutuu, puhumme Mediapajasta enemmän konseptina kuin fyysisenä paikkana, joskin mediatuotantoa tullaan toteuttamaan eniten Kasarminmäellä viestinnän tiloissa ja osittain Valkealan lukiolla.

Tuumasta toimeen!
Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 31.3., jolloin hanke varsinaisesti aloitetaan. Tämä kevät pohjustetaan hankkeen toimintaa syyslukukaudella eli tiedotetaan oppilaitoksia ja pyritään saamaan innostuneita opettajia opiskelijoineen mukaan. Syksy 2008 on tiivistahtisinta tuotantoaikaa, jolloin oppimisteknologiakeskus Kymiedun kanssa järjestään yhteistyössä opettajille suunnattuja mediataitokursseja, esimerkiksi Multimediaa verkko-opettajille, joissa tuotetaan materiaalia Ope-TV:hen. KyAMK:n viestinnän koulutusohjelman opiskelijat tapaavat lukiolaiset heti lukukauden alussa ja tutorointiaikataulut sekä toimivimmat käytännöt kuten tuotantotilat suunnitellaan yhdessä.

Kaikki Mediapajaan ja Ope-TV:seen liittyvät ideat ovat tervetulleita! Hanke halutaan pohjustaa hyvin, jotta varsinainen toiminta innostaa mukaan monia ja käytännöt ovat tuotantovaiheessa selkeät.

Inspiroivaa kevättä!
toivottaa Maria, hankekoordinaattori
Hankkeen yhteystiedot: TVTaivas-hanke, Kouvolan koulutoimi/Maria Virtanen, 040 5246 847, maria.virtanen(at)edukouvola.fi


Ei kommentteja: