keskiviikkona, joulukuuta 26

Prosessi jatkuu....

Vuoden lopussa on hyvä palata menneeseen ja arvioida kaikkea sitä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistyötä mitä tvt-tukihenkilöverkostossamme on tehty ja toisaalta myös sitä mitä on jäänyt tekemättä... Omalta kohdaltani täytyy myöntää, että kehittäminen on ollut aikaa, voimia ja sitoutumista vaatinut asia. Tämän ovat uskoakseni kaikki tvt-tukihenkilöt saaneet kokea toimiessaan oppilaitostensa tvt-kehittäjinä moninaisten tehtäviensä ohella. Se joka kehittää joutuu aina koville ja mikäli työ on vain yhden tai kahdenkin käsissä, tulee myös ennemmin tai myöhemmin mukaan väsymys. Kiivas tahti opetustyössä ja projekteissa yhdistettynä kehittämiseen lyö väistämättä jossain vaiheessa korville. Tästä olisi hyvä puhua laajemminkin ja pohtia tvt-kehittäjän jaksamista.

Monesti kehittäminen jää ikään kuin ilmaan ja erilaiset projektit saattavat epäonnistua kun ne eivät jalkaudukaan arjen toimintaan. Verkostomme toimintaa arvioitaessa voi sanoa, että kehittämisemme on tuottanut aivan selkeää konkreettista muutosta oppilaitostemme toimintakulttuureihin ja toiminta on konkretisoitunut opetuksen arkeen.

Tvt- toiminnassamme meitä ohjaavat alueellisesti tehdyt yhtenäiset ratkaisut ja pelisäännöt, mikä jatkossakin jäsentää eri oppilaitoksissa tapahtuvaa kehittämistyötä. Kymiedun palvelukokonaisuus, erityisesti alueellisen moodlen osalta on toiminut osaltaan tärkeänä kehitystä eteenpäin vievänä katalysaattorina. Uusia tukihenkilöitä koulutetaan, vanhat päivittävät tieto-taitoaan erilaisissa koulutuksissa ja tukihenkilöverkoston säännöllinen kokoontuminen jämäköittää toiminnan sujumista ja kehittämistyötä. Maria ja Osku ovat tärkeitä promoottoreja tässäkin prosessissa.

Oppilaitostasolla on tapahtunut niin ikään edistymistä. Toimenpiteisiin on ryhdytty ja uudenlaisia toimintatapoja on luotu. Myös ennalta luodun strategiatyön arvo noussee sitä mukaa kun se ymmärretään / sitä opitaan muokkaamaan toimintaa ohjaavana työkaluna. Eri oppilaitosten strategioissa olevien toimijoiden (asiakkaiden) mm. opiskelijat, opettajat, työelämä ja johto –tarpeisiin on vastattu moninaisin palvelujen, tuotteiden ja erilaisen informaation avulla.

Kehittäjäverkosto, kuten omaamme voimme kutsua on mielestäni tärkeä menestystekijä ja avain menestyvään tvt-toimintaan oppilaitoksissamme. Verkostona olemme varteenotettava ja vahva tekijä muutosta eteenpäin vievänä voimana.

Muutosta tulee tehdä jatkossakin yhdessä eri toimijoiden kanssa, jolloin tieto ja viestintätekniikan opetuskäytöstä tulee kaikkien yhteinen asia. Esim. johtoa tulee edelleen lobata ja saattaa tietoiseksi tvt-käytön merkityksestä oppilaitosten kehittymiselle. Niinpä...kehittäminen on prosessi ja mm. wikipedian mukaan se sanana tarkoittaa yleisesti edistymistä. Prosessi nähdään esim. sarjana tapahtuvia tai suoritettavia toimenpiteitä joista saadaan jokin (pienempi tai merkittävämpi) tulos. Edelleen kehittämisen mainitaan vievän aikaa, vaativan paljon eriilaisia resursseja, mutta myös kosolti asiantuntemusta…..

Kehittämiselle ei lole näkyvissä loppua, mikäli esimerkiksi virtuaalikoulupäivien luennoitsijoiden näkemyksiin haluaa yhtyä. Joku heistä jopa sanoi, että nyt vasta olemme päässeet vauhtiin ja todella suuret innovaatiot ovat edessäpäin.. Visioita, näkyjä tulevaisuudesta tulee olla myös verkostossamme ja ymmärrystä siitä miten viedä haluamaame toimintaa eteen päin. Kaikkeen tähän tarvitaan ja toivotan

jaksamista ja HYVÄÄ VUOTTA 2008

TOIVOTETAAN MENESTYSTÄ VERKOSTOLLEMME!


keskiviikkona, marraskuuta 14

Opetusteknologiakuulumisia


Niin se vain vuosi aina toisen perään vierähtää loppupuolelleen. Taas alkaa olla yksi toimintakausi reilassa. Paljon on tapahtuntu ja suotakoon, että paljon vielä tapahtuu. Hiukkasen perhosia vatsanpohjaan tuottaa turvallisen projektin loppuminenja siirtyminen vakiinnuttamisvaiheeseen. Olisi kkyettävä osoittamaan, että verkko-opetuksen ja opetusteknologian tukipalveluiden kehittäminen on toimintaa, jota kannattaa ylläpitää perusrahoituksenkin turvin.

Näin loppuvuodesta on katsottava vahvasti tulevaisuuteen. Samalla kun projektien loppuraportteja kirjoittelee, on aika laatia myös tulevan kauden toimintaohjelma. Tulevan vuoden keskeisimpiä toimintoja tulevat edelleen olemaan:
  • Kymiedu-palvelukokonaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen (alueellinen Moodle, oppimateriaalipankki, kymiedu.fi-koulutusportaali ja erityisesti etäopetustarjotin sekä koulutus- ja tukipalvelut)
  • tvt-tukihenkilöverkoston toiminnan vahvistaminen ja henkilömäärän kasvattaminen
  • alueellinen verkko-opetuksen laatutyö
  • yhteistyön kehittäminen Etelä-Kymenlaakson suuntaan
  • virtuaaliluokkajärjestelmän mahdollinen pilotointi kuntapuolelle
Oppimateriaalipankin toiminnan tehostamisen suhteen olen odotellut sovelluksen toimittajan lupailemaa ohjelmistopäivitystä. Sovellukseen on tietojeni mukaan tulossa niin paljon uusia ominaisuuksia, että olen pitänyt oppimateriaalipankin koulutuksia hiukan "jäissä". Turha kouluttaa tuotteeseen, joka päivittyy reilusti toisenlaiseksi kuitenkin piakkoin.

Kymiedu.fi-portaalissa on vielä sisällöllistä kehitettävää runsaasti. Mutta onneksi portaalien ei tarvitse olla koskaan valmiita, vaan ne ovat ikään kuin jatkuvassa päivittymisen tilassa. Sen sijaan yksi merkittävimpiä asioita, joissa soisin meidän alueellisesti onnistuvan, on etäopetustarjottimen toiminnan kehittäminen ja laajentaminen. Kurssituotannon lisääminen, tuotannon oikeanlainen kohdentaminen ja palvelun tunnettuuden sekä käytön lisääminen - siinä on tavoitteita kerrakseen.

TVT-tukihenkilöverkosto on omassa tärkeyslistassani yksi kaikkein tärkeimpiä asioita. Se on mielestäni kultakimpale, jota on vaalittava. Olen enemmän kuin tyytyväinen, että alueeltamme on löytynyt sekä a) riittävästi tahtoa että b) riittävästi innostuneita ja erittäin osaavia ihmisiä verkoston muodostamiseen. Tältä nykyiseltä perustalta on todella kannustavaa ponnistaa tulevaan vuoteen.

Että tällaista, taitaa toimintaa riittää :)

Koulutuspalvelut ovat asiakokonaisuus, jota täytyy myös jatkuvasti kehittää. Koulutusten järjestämisen saralla ei saa "jäädä tuleen makaamaan", vaan koulutusten on aina kyettävä reagoimaan ympäristöön ja sen tarpeisiin.

lauantaina, marraskuuta 10

Toisessa opekoulutuksessa

Kyllä me koulututtaudutaan ja koulutetaan :)! Terveisiä täältä KSAO:n VESO-päivästä. Olen kouluttamassa täällä, mutta juuri nyt Anne Rongaksen "Wikit ja blogit opetuskäytössä" -työpajassa mukana hyvässä meiningissä hengailemassa.

Mutta, aivan kuten Erja kirjoitti: Ratkaisevaa verkkotyökalujen ja -ympäristöjen käytössä on jo lähtökohtatilanteessa sen suunnitteleminen, millainen pedagoginen malli kyseisellä kurssilla tai muulla opetettavalla kokonaisuudella on käytössä. On hyvä silloin tällöin muistaa, että esim. Moodlen suunnittelu on lähtenyt liikkeelle juuri siitä tarpeesta, että aikoinaan ei ollut käytössä verkko-opiskeluympäristöä, joka olisi ollut suunniteltu yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta. Siten Moodle sisältää aika paljon työkaluja, jotka soveltuvat yhteisölliseen ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja opetukseen.

Moodleen kurssia suunniteltaessa kannattaa miettiä, millaiset opetusmenetelmät soveltuvat kyseiseen opetettavaan ainekseen tai kohteena olevalle oppijajoukolle. Moodleen voidaan rakentaa "perinteinen" materiaalikeskeinen verkkokurssi. Tai sinne voidaan rakentaa hyvin keskusteleva yhteistoimintaan perustuva kurssi. Koko kurssialustahan voidaan, jos halutaan, rakentaa foorumipohjalle. Ja kaikkea näiden ääripäiden väliltä voidaan Moodleen tehdä. Siten, vaikka väline ei sinällään ole ratkaiseva, kuten Erja kirjoittaa, niin välineellä (ja sen asetuksilla) voidaan tehdä jo ensimmäiset ohjaustoimenpiteet. Siten sekä sisällön että sisällön esittämistavalla (työkalun valinnalla ja sen asetuksilla) voidaan molemmilla ohjata opiskelua.

Terveisiä kouluttajakoulutuksesta

Täällä Heinolassa kouluttajakoulutuksessa on taas kerran tullut painokaasti esiin yhteisöllisyyden vaatimus verkko-opetuksessa. Paljon voi vaikuttaa opetuksen laatuun jo työkalujen valinnalla - suljetussa oppimisympäristössä, kuten moodlessa tähän kannattaa jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomiota. Tekeekö oppija yksin tehtäviä vai luoko yhteistä ymmärrystä yhteisöllisillä työkaluilla? Miten suunnittelemme ohjauksen ja arvioinnin? Ihan oman työtaakan vähentämiseksikin (saati tehokkaan oppimisprosessin luomiseksi) on hyvä miettiä kuinka työtä voi tehdä yhdessä, oppijat ohjaavat ja antavat palautetta toisilleen ja antavat vertaisarviointia - ja millä työkaluilla ja toimenpiteillä opettaja saa tämän aikaiseksi.

Esimerkkinä Wiki - se on mukava yhteisöllinen työväline (niin moodlen oma kuin webissä esim wikispaces). Väline sinällään vain ei ole ratkaiseva, sitä pitää myös käyttää yhteisöllisesti. Meidän opettajien on hyvä laatia tehtävät niin, etteivät nopeat ja näppärät "tyhjennä pajatsoa" niin, että hitaampien tullessa paikalle kaikki on jo sanottu ja koottu. Aihepiirin jakaminen osakokonaisuuksiin on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.

Täällä on ollut mielenkiintoista kuulla toisten kokemuksia erilaisista verkko-opetustoteutuksista, Alitajunnassa muhineet ajatukset kirkastuvat omien toteutusten kehittämistoimiksi!

tiistaina, marraskuuta 6

Oppimisteknologiakeskus Kymiedu

Vihdoinkin ennätin tänne saakka! Vähän on myöhässä tämä viestittäminen, mutta parempi silloinkin kuin ei milloinkaan, vai mitä?

KymiPro-projekti - eli projekti, jonka aikana tämä tvt-tukihenkilöverkostokin pinnistettiin pystyyn - alkaa olla lopuillaan. Projekti päättyy marraskuun lopussa 2007, joten loppuraportin kirjoittaminen on meneillään. Postailen siitäkin tänne blogiin jossakin vaiheessa.

Parit sivut on julkaistu tässä syksyn kuluessa. Kun KymiPro on päättymässä, meillä oli päätösseminaari syyskuun 19. päivä. Päätösseminaarin sivut ovat osoitteessa http://www2.kyamk.fi/kymipro/paatosseminaari/
Linkitämme sinne vielä puhujien esitysmateriaalit aivan piakkoin. Seminaarin parasta antia mielestäni oli, että onnistuimme demonstroimaan, kuinka liikkuvaa kuvaa voidaan käyttää nykyteknologialla mielekkäästi avuksi. Alustusten pitäjistä kolme oli läsnä seminaarissa tietoverkkojen välityksellä, kaksi Adobe Connect Pron avulla ja yksi juuri tätä seminaaria varten (Kreetalla!) nauhoitetulla videolla ja puhelimella. Tavoitteemme oli demota, mihin suuntaan verkko-opetuksen kehittäminen meidänkin alueellamme eli (Pohjois)-Kymenlaaksossa menee.

Toinen uusi sivusto on äskeistä pysyvämmäksi tarkoitettu. Avasimme myös syyskuussa Oppimisteknologiakeskus Kymiedun sivut (http://optek.kyamk.fi/). Näitä sivuja ei pidä sekoittaa kymiedu.fi-portaaliin, joka on suunnattu opiskelijoille. Oppimisteknologiakeskus Kymiedun sivut on suunnattu alueemme opettajille. Ne jatkavat siitä, mihin KymiPro-sivut jäävät. Oppimisteknologiakeskus Kymiedun sivuilta löytyvät linkit mm.:
  • alueelliseen Moodleen
  • oppimateriaalipankkiin
  • kymiedu.fi-portaaliin (etäopetustarjotin)
  • KyAMK:n virtuaaliluokkajärjestelmään
Lisäksi sivuilta löytyvät Oppimisteknologiakeskus Kymiedun järjestämien koulutusten tiedot sekä ilmoittautuminen koulutuksiin tapahtuu ko. sivujen kautta. Sivuille tulee myös pikku hiljaa esimerkkejä tekemästämme materiaalista ja oppimisaihioista. Sivut pyrkivät olemaan ajan myötä kymenlaaksolaisten opettajien verkko-opetuksen täydennyskoulutuksen ja työkalujen keskus.

Että tällaista on ennättänyt tapahtua syksyn kuluessa.

Muuten, tämän seuraavan linkin voisi lisätä tämän oman blogimme linkkilistalle (vink, vink!). Löytyy tähän saakka ainoan kommentoijamme tiedoista tämä blogi. Kannattaa seurata! eOpetus

perjantaina, elokuuta 24

MoodlettamaanMonilla Pohjois-Kymenlaakson kouluilla on viime lukuvuonna koulutettu opettajia sähköisen oppimisympäristö Moodlen käyttöön. Peruskurssilla on tehty oma harjoitusalusta ja kokeiltu asetusten muokkausta.
TVT-tukihenkilöt ovat valmiita neuvomaan Moodlen käytössä ja perustamaan uusia kurssipohjia. Kätevät KymiPron perus- ja jatkokurssit, joilla Moodlen käyttö tulee aina varmemmaksi ja monipuolisemmaksi, löytyvät tästä kohdasta Toiminta -> Koulutus.
Moodlen oppimisympäristön voi luoda myös lähiopetuksen tueksi. Se antaa uusia sävyjä jo tutuksi käyneiden opiskelutapojen mausteeksi. Kätevää on laittaa opiskelijat käymään keskustelua ja antamaan palautetta foorumilla. Verkosta löytyviä aarteita voi linkittää Moodleen ja moni muukin oppimismateriaali on säilytettävissä Moodlessa. Opiskelijat voivat palauttaa tekstejä omaan kansioonsa ja paljon muuta. Kannattaa kokeilla!

sunnuntaina, elokuuta 19

Verkkoja tutkimaan!

Tervetuloa blogille. Tämä blogi toimii Pohjois-Kymenlaakson TVT-tukihenkilöiden julkisena viestintäkanavana ja on tarkoitettu kaikille tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä kiinnostuneille.
Blogin kirjoittajat toimivat opettajina kuntaseitsikon eri kouluasteilla; alakoulussa, yläkoulussa, lukiossa, ammattiopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Tukihenkilöverkosto kasattiin viime lukuvuonna KymiPro-hankkeen ja Pohjois-Kymenlaakson etäopetushankkeen koordinoimana.

Logomme on ystävällinen hämähäkki. Symboliin päädyimme tehtäväkuvaa miettiessämme. TVT-tukihenkilöllä on raaja monessa paikassa: vierihoitoa ja apua kollegoille tvt:n pedegogisessa käytössä, yhteys rehtoriin, ATK-vastaaviin, tietoa tukipalveluista, kuten tarjottavasta tvt-koulutuksesta ja omien resurssien mukaan uusien tvt-taitojen ja keksintöjen kokeilua. TVT-tukihenkilöt auttavat opettajia myös alueellisen Moodlen käytössä, etäkurssitarjottimen ja oppimateriaalipankin käytössä. Nämä kuuluvat Oppimisteknologiakeskus Kymiedun palveluihin, sielläkin hämähäkin yksi raaja on tukevasti kiinni.
TVT-tukihenkilöverkosto kouluttajineen kirjoittaa blogille, opettajat ovat tervetulleita kommentoimaan ja esittämään kysymyksiä. Verkko-opetuksen laadusta meillä on oma blogi, siellä kannattaa verkko-opetuksesta ja monimuoto-opetuksesta kiinnostuneen ehdottomasti käydä.