lauantaina, marraskuuta 10

Terveisiä kouluttajakoulutuksesta

Täällä Heinolassa kouluttajakoulutuksessa on taas kerran tullut painokaasti esiin yhteisöllisyyden vaatimus verkko-opetuksessa. Paljon voi vaikuttaa opetuksen laatuun jo työkalujen valinnalla - suljetussa oppimisympäristössä, kuten moodlessa tähän kannattaa jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomiota. Tekeekö oppija yksin tehtäviä vai luoko yhteistä ymmärrystä yhteisöllisillä työkaluilla? Miten suunnittelemme ohjauksen ja arvioinnin? Ihan oman työtaakan vähentämiseksikin (saati tehokkaan oppimisprosessin luomiseksi) on hyvä miettiä kuinka työtä voi tehdä yhdessä, oppijat ohjaavat ja antavat palautetta toisilleen ja antavat vertaisarviointia - ja millä työkaluilla ja toimenpiteillä opettaja saa tämän aikaiseksi.

Esimerkkinä Wiki - se on mukava yhteisöllinen työväline (niin moodlen oma kuin webissä esim wikispaces). Väline sinällään vain ei ole ratkaiseva, sitä pitää myös käyttää yhteisöllisesti. Meidän opettajien on hyvä laatia tehtävät niin, etteivät nopeat ja näppärät "tyhjennä pajatsoa" niin, että hitaampien tullessa paikalle kaikki on jo sanottu ja koottu. Aihepiirin jakaminen osakokonaisuuksiin on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.

Täällä on ollut mielenkiintoista kuulla toisten kokemuksia erilaisista verkko-opetustoteutuksista, Alitajunnassa muhineet ajatukset kirkastuvat omien toteutusten kehittämistoimiksi!

Ei kommentteja: