keskiviikkona, huhtikuuta 9

Hyödyllisiä linkkejä matematiikan opetukseen osa 1

Osallistuin jokunen viikko sitten Opekon koulutukseen Heinolassa. Aiheena oli "Tietotekniikan hyödyntäminen matemaattisissa aineissa". Kurssi koostuu kolmesta jaksosta, jonka ensimmäinen jakso piti sisällään matematiikkaa.

Matematiikkaa pidetään monesti vaikeana aineena tietokoneen avulla opetettavaksi. On totuttu siihen, että matematiikan tehtäviä lasketaan vihkoon. No, muitakin mahdollisuuksia on.

Tässä vinkki numero 1.

Geogebra niminen ohjelma, joka löytyy ilmaisena verkossa (www.geogebra.at) on näppärä työkalu opettajille esimerkiksi kokeisiin tarvittavien kuvaajien tekemistä varten.

Toisaalta oppilaatkin näppärästi oppivat ohjelman käytön. Oma seiskaluokkani ainakin yhdessä tunnissa pääsi sisälle ohjelman maailmaan ja piirtelee nyt näppärästi suoria kulkemaan eri pisteiden kautta.

Kolmanneksi ohjelmalla voi tehdä appletteja, nettiin siirrettäviä sovelluksia. Niissä käyttäjä voi vaikuttaa kuvaajaan esim. likukytkimillä. Voi havainnollistaa vaikka suoran yhtälöä y=kx ja tutkia miten kuvaaja muuttuu, jos k:n arvo kasvaa/pienenee, on positiivinen/negatiivinen.

Ohjelman etuna on se, että siihen tulee silloin tällöin päivityksiä, ja koska ohjelma toimii netissä, niin ne on heti kaikkien saatavilla, ei tarvitse erikseen päivittää. Toisaalta valittavana on lukuisa joukko kieliä suomen lisäksi. Esim. vaihto-opiskelijat ja maahanmuuttajat voisivat hyötyä tästä.

tiistaina, maaliskuuta 18

TVTaivas – Yhteistyöllä ylöspäin Pohjois-Kymenlaaksossa!

Kouvolan koulutoimi haki rahoitusta Opetushallituksen Uudet oppimisympäristöt -hankkeen tiimoilta ja sai myöntävän päätöksen: TVTaivas - yhteistyöllä ylöspäin Pohjois-Kymenlaaksossa! aloittaa toimintansa maalis-huhtikuun taitteessa ja jatkuu aina vuoden 2009 loppuun saakka. Koulutoimen tärkeimpiä kumppaneita ovat Valkealan kunta toimijanaan Valkealan lukio sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun oppimisteknologiakeskus Kymiedu sekä viestinnän koulutusohjelma AV-opettajineen ja opiskelijoineen.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi alueellinen pedagoginen verkostomalli, joka sisältää kaksi osaa: Ope-TV:n ja Mediapajan. Ope-TV palvelee opettajia paikallisena pedagogisena täydennyskoulutuskanavana ja Mediapaja opiskelijoita vertaistukimahdollisuuden tarjoavana itsetuotetun median julkaisupaikkana. Sama verkkoportaali tulee palvelemaan siis sekä opettajia että opiskelijoita, ja Mediapajassa tuotettua materiaalia voidaan julkaista myös Ope-TV:n opiskelijaosiossa.

Mediapaja takoo ideoita
Hankkeen teknisessä toteutuksessa oppimisteknologiakeskus Kymiedun rooli on merkittävä, kun taas pedagoginen osaaminen tulee oppilaitoksista. Yhteistyötä tehdään opiskelijoiden mediatuotantotaitojen kartuttamisessa ja siihen liittyvässä tutoroinnissa KyAMK:n viestinnän opettajien ja AV-opiskelijoiden kanssa. Valkealan lukion vetämät medialukudiplomin suorittamiseen tähtäävät opinnot sekä mediakurssit ovat olleet käynnissä jo useamman vuoden, joten Valkelan lukio on merkittävässä roolissa mediakasvatuksellisen puolen tuomisessa mukaan hankkeeseen. Lisäksi Kouvolan maakuntakirjasto on parhaillaan hakemassa ESR-hankerahaa suurempaan valtakunnalliseen Oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -hankkeeseen, joka toteutuessaan tulisi toimimaan yhteistyössä TVTaivas-hankkeen kanssa. Kirjasto on luvannut mm. alakerran näyttelytilan ihan fyysiseksikin Mediapaja-tilaksi hankeyhteistyöhön! Ennen kuin tämä mahdollisesti toteutuu, puhumme Mediapajasta enemmän konseptina kuin fyysisenä paikkana, joskin mediatuotantoa tullaan toteuttamaan eniten Kasarminmäellä viestinnän tiloissa ja osittain Valkealan lukiolla.

Tuumasta toimeen!
Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 31.3., jolloin hanke varsinaisesti aloitetaan. Tämä kevät pohjustetaan hankkeen toimintaa syyslukukaudella eli tiedotetaan oppilaitoksia ja pyritään saamaan innostuneita opettajia opiskelijoineen mukaan. Syksy 2008 on tiivistahtisinta tuotantoaikaa, jolloin oppimisteknologiakeskus Kymiedun kanssa järjestään yhteistyössä opettajille suunnattuja mediataitokursseja, esimerkiksi Multimediaa verkko-opettajille, joissa tuotetaan materiaalia Ope-TV:hen. KyAMK:n viestinnän koulutusohjelman opiskelijat tapaavat lukiolaiset heti lukukauden alussa ja tutorointiaikataulut sekä toimivimmat käytännöt kuten tuotantotilat suunnitellaan yhdessä.

Kaikki Mediapajaan ja Ope-TV:seen liittyvät ideat ovat tervetulleita! Hanke halutaan pohjustaa hyvin, jotta varsinainen toiminta innostaa mukaan monia ja käytännöt ovat tuotantovaiheessa selkeät.

Inspiroivaa kevättä!
toivottaa Maria, hankekoordinaattori
Hankkeen yhteystiedot: TVTaivas-hanke, Kouvolan koulutoimi/Maria Virtanen, 040 5246 847, maria.virtanen(at)edukouvola.fi


perjantaina, helmikuuta 15

ITK

Hauskaa, että joukkomme laajenee uusilla tukihenkilöillä, seurvassa kokouksessa varmaan jo nähdäänkin. Tulkaa mukaan kirjoittamaan ja lukemaan spider-blogia!

Itk-konferenssi lähestyy taas. Ai mistäkö on kysymys? Monelle se on jo tuttu tapahtuma, Oskulle jopa esittäjänä, mutta tässä niille, jotka kuulevat kirjainyhdistelmän ensi kertaa vastaus suoraan konferenssin sivuilta: "Hämeenlinnan Aulangolla pidettävä Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön konferenssi". Varsinaiset konferenssipäivät torstaina ja perjantaina 17.-18.4. koostuvat yhteisluennoista ja rinnakkaisista foorumeista, joissa esiintyvät alan asiantuntijat. ITK-avoimet sisällöt tori tarjoaa puolestaan konferenssipäivinä 17.-18.4. esimerkkejä mm. opettajien ja kouluttajien tuottamista avoimista sisällöistä. Laaja oheisnäyttely tajoaa mahdllisuuden perehtyä uusimpiin verkon opetuskäytön sovelluksiin.

Jokusen vuoden mukana pyörineenä on huomannut, että maassa on vuosittain kaksi tapahtumaa, joissa "kaikki asianharrastajat" käyvät. Syksyllä on Helsingissä valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät ja keväällä Hämeenlinnassa Itk. Itk on omanlaisensa runsauden sarvi, tarjolla on kaikenlaista ja kaikille eri koulutusasteille. Ohjelmassa on jokaiselle jotain kiinnostuksen mukaan, tulevaisuutta luotaavista visioista käytännön esimerkkeihin. Onkin ollut viisasta suunnitella ohjelman pohjalta lukujärjestys, näin saa ohjelmasta eniten irti.

Kannattaa laittaa koulutushakemukset ja ilmoittautumiset ennen maaliskuun loppua, osallistumishinta nousee sen jälkeen. Kahdeksi päiväksi riittää hyvin uutta opittavaa ja pohdittavaa, mutta yhdessäkin päivässä saa päivitettyä sen, missä alalla mennään tällä hetkellä Suomessa. Tapaamisiin Itk:ssa! http://www.hameenkesayliopisto.fi/itk/

lauantaina, helmikuuta 2

Blogin viilausta

Verkostomme kokoontui vuoden alussa KSAOn tyylikkäissä sosiaali- ja terveys -toimipisteen tiloissa Kuusankoskella. Kuva on tilojen avajaisista ja erikseen mainitaan parantuneet mahdollisuudet hyödyntää tvt:n käyttöä opetuksessa.

Palaverissa esitettiin toivomus kävijälaskurin laittamisesta tänne blogille. Se on nyt asennettu ja lisäksi laitoin kyselyn opettajille siitä, onko koulussa tvt-tukihenkilöä. Uusi tvt-tukihenkilökoulutus on alkanut tänä vuonna ja sain ilokseni käydä pe 1.2. kertomassa omista kokemuksistani tvt-tukihenkilönä ja tutustumassa heihin. Hienoa, että verkostomme laajenee!

torstaina, tammikuuta 17

Tapausesimerkki Kouvolan Lyseon lukiosta


Olen nyt toista talvea käyttänyt opetuksessa Moodle-oppimisalustaa. Kouvolan iltalukion etäkursseilla kokonaisia biologian ja maantieteen kursseja voi opiskella Moodlen avulla. Kurssit ovat mukana myös etäopiskelutarjottimella.

Kouvolan Lyseon lukiossa Moodlea on hyödynnetty pienenä osana päivälukion eri kursseja.

Marraskuussa 2007 opetin biologian valinnaista ympäristöekologian kurssia. Normaalin oppikirjatyöskentelyn lisäksi kurssilla kävi vierailevia asiantuntijoita ja teimme retkeilyjä. Pääretkikohteitamme olivat Kaukaan tehtaat ja tehdasmuseo Lappeenrannassa sekä Metsämuseo Lusto Punkaharjulla. Saimme retkeilyihin tukea Metsäteollisuus ry:ltä, joten opiskelijoille retkistä ei tullut mitään kuluja. Keskeisiä asioita kurssilla olivat tutkiminen ja omatoiminen tekeminen. Monet tekivät esimerkiksi melumittauksia.

Asioita pohdittiin ja niistä keskusteltiin hyvin paljon Moodlessa. Muutamat opiskelijat seurasivat kurssin ajan ajankohtaisia ympäristöuutisia eri tiedotusvälineistä. Uutisia kerättiin ja niitä kommentoitiin uutisseurantablogiimme. Eräät opiskelijat lukivat kirjoja ympäristöntutkijoiden ja luonnonsuojelijoiden elämästä. Kirja-arvostelut koottiin wiki-sivulle. Tässä tosin wiki-idea ei sikäli oikein toteutunut, että opiskelijat eivät olleet kovin halukkaita kirjoittamaan juttuja suoraan nettiin. Mieleisemmältä tuntui lähettää niitä minulle sähköpostin liitteenä ja minä sitten siirsin ne nettiin wiki-sivullemme. Ehkäpä ensi vuoden ryhmä rohkaistuu jo kirjoittelemaan ja muokkaamaan wikiä itsekin.

Tieto- ja viestintätekniikkaa kurssilla hyödynnettiin myös siten, että tilasimme elokuvateatterista yksityisnäytöksen. Kävimme katsomassa Mika Kaurismäen Amazon-elokuvan, joka kaivettiin meitä varten esiin Helsingin filmiarkistosta. Elokuva käsittelee draaman keinoin varsin hyvin monia sademetsien ympäristöongelmia.

Opiskelijat olivat tyytyväisiä kurssin monipuolisiin työtapoihin. Moodlessa opiskelu oli kaikkein suosituinta. Moodlea kehuttiin selkeäksi ja helppokäyttöiseksi oppimisympäristöksi, jossa tehtävien tekeminen, foorumeihin kirjoittaminen ja chatit onnistuvat hyvin.

keskiviikkona, tammikuuta 9

Uusi hakukone

Hyvää uutta vuotta 2008!

Uusi vuosi, uudet kujeet. Tällä viikolla avattiin maailmanlaajuisesti paljon huomiota saanut uusi hakukone Wikia Search, joka perustuu avoimen lähdekoodin ideaan. Hanketta on ollut voimakkaasti kehittämässä itse Wikipedian isä.

Wiki Searchin ideana on Wikipedian tavoin käyttäjien aktiivisuus. Haetusta sanasta esitetetään ensin miniartikkeli. Tällä hetkellä miniartikkelit näyttävät pohjautuvan paljolti Wikipedian vastaavien hakusanojen lyhennelmiin. Käyttäjät pääsevät itse kirjoittamaan ja muokkaamaan näitä miniartikkeleja.

Miniartikkelin jälkeen tulevat listattuna varsinaiset hakutulokset, linkit eri nettisivuille. Käyttäjät pääsevät pisteyttämään tuloksia eli antamaan niille 1-5 tähteä. Näin tarkoitus on saada seulottua jyvät akanoista, parhaat hakutulokset selvästi näkyviin. Itse kokeilin tähtien antamista juuri äsken. Se näyttää kuitenkin olevan vielä testausvaiheessa, eivätkä annetut tähdet tallennu pysyvästi.

Wikia Searchin ideana on tarjota myös valokuvia sekä linkkejä hakuihin liittyvien henkilöiden profiileihin. Haun aiheesta voi myös käynnistää minikeskustelun. Kaikki halukkaat pääsevät tsekkaamaan myös hakualgoritmeja.

Toistaiseksi hakutulokset näyttävät olevan ainakin määrällisesti hyvin vaatimattomia Googleen verrattuna. Löysin kuitenkin monesta aiheesta sellaisia uusia linkkejä, joita en kuukkelilla ole jostakin syystä löytänyt.

Kokeilkaapa vaikka hakua "kouvola". Tuleva kuntaliitos on lyhyesti mainittu, ei paljon muuta. Linkkejä löytyy jonkin verran, tosin osa toimimattomia ja hiukan outoja.

Wikia Search on kuitenkin mielestäni erinomainen idea. Mikään ei ole valmis kerralla. Tämäkin varmasti kehittyy huomattavasti hyvin nopeasti. Kuka vielä muistaa, kuinka vaatimaton Wikipedia oli aluksi?

Wikia Search tarjoaa jälleen yhden uuden tavan työskennellä myös opiskelijoiden kanssa. Siitä vaan kaikki yhdessä tiedonkäsittelyä harjoittelemaan ja Wikia Searchia kehittämään. Samalla on hyvä harjoitella tiedon kriittistä arviointia ja lähdekritiikkiä.

Tutustumaan pääsee näistä linkeistä:

Wikia Searchin esittely

Suoraan Wikia Search -haun alfaversioon